วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชวนมาแหลงใต้

นำเสนอภาษาใต้ ครั้งละหลายๆคำ ให้เด็กๆ ได้ศึกษา เรียนรู้และฝึกพูด

หม้าย หมายความถึง ไม่

เหิด หมายความถึง อาการที่เกิดจากอารมณ์ผันแปร
(เหิด เป็นคำพูดกริยาของคนไต้ คือ ให้มองขึ้นข้างบน)

เหม็ดแล้ว หมายถึง หมดแล้ว

หยบแล หมายถึง แอบมอง

รักเดี้ยน หมายถึง รักอย่างแรง
ยานหัด หมายถึง สัปรด (หรือเรียกอีกอย่างว่า มะลิ)
เป็นผลไม้ที่เรียกภาษากลางว่า สัปรด

หม้ายโร่ หมายถึง ไม่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น